HOMEPAGE
SITEMAP
Central Europen Centre for Women and Youth in Science

Komisija za uveljavitev vloge žensk v znanosti pri MŠZŠ

S problematiko žensk v znanosti se že od leta 1994 Urad slovenske nacionalne komisije za UNESCO. Leta1999 je takratno Ministrstvo za znanost in tehnologijo imenovalo nacionalno koordinatorico za ženske v znanosti (dr. Tamaro Lah), čemur je kasneje sledila ustanovitev komisije.Komisija za uveljavitev vloge žensk v znanosti je bila ustanovljena v okviru MŠZŠ maja 2001. Sedanja predsednica je prof.dr. Maca Jogan, njena namestnica in prejšnja predsednica pa prof.dr. Tamara Lah.

 

Urad za enake možnosti

Leta 1990 je bila ustanovljena parlamentarna Komisija za žensko politiko. Na pobudo Komisije je bil 1. julija 1992 z Odlokom Vlade Republike Slovenije ustanovljen Urad za žensko politiko. Vlada Republike Slovenije je 15. februarja 2001 s sklepom ustanovila Urad za enake možnosti, ki prevzema naloge Urada za žensko politiko. Sedanja direktorica Urada je mag. Tanja Salecl.

linkek
műszaki tudomány
természettudomány
orvostudomány
agrártudomány
társadalomtudomány
bölcsészettudomány
multidiszciplináris
linky
prírodné vedy
lekárske vedy
požnohospodárske vedy
sociálne vedy
humanistične vede
integrované vedné disiplíny
Central European Centre for Women and Youth in Science is a project funded by the European Commission
under Framework Programme 6 in the Structuring the ERA specific programme.