HOMEPAGE
SITEMAP
Central Europen Centre for Women and Youth in Science
Pred nekaj dnevi sta prof. dr. Tamara Lah Turnšek, predsednica Komisije za uveljavitev vloge ženske v znanosti pri MVZT, in dr. Andreja Umek Venturini, sekretarka te komisije, poslali pismo resornemu ministru dr. Juretu Zupanu, v katerem sta ga seznanili z ugotovitvami komisije, da v Sloveniji glede uravnotežene zastopanosti obeh spolov v vseh pomembnih organih odločanja na področju znanosti in visokega šolstva slabo ali sploh ne upoštevamo priporočil OZN, evropske komisije in tudi ne določil našega zakona o enakih možnostih moških in žensk. Ministra sta med drugim prosili, da na zahtevo komisije preveri pravilnike, po katerih se ocenjujejo kandidati za Zoisovo nagrado in priznanje, in da zagotovi komisiji vpogled v zapisnike dosedanje Komisije RS za nagrade in priznanja na področju znanosti za zadnjih pet let, da bi tako omogočili objektivno analizo te absurdne situacije, ki bi lahko odpravila nejasnosti v zvezi z morebitno spolno diskriminacijo.


Computers are used in increasingly diverse ways in Mathematics and the Physical and Life Sciences. This workshop aims to bring together researchers in Mathematics, Computer Science, and Sciences to explore the links between their disciplines and to encourage new collaborations. Two of the main topics of the workshop are: "Gender issues in user interfaces" where some case studies which reveal that gendered power relations, gendered knowledge and gendered user images play a central role in the design of user interfaces will be presented and "Women in Science in Slovenia, the new Member State" where the activities and goals of the NCEGRE, the achievements and the obstacles for gender policy inscience in the new political framework in Slovenia will be presented and discussed in the presentation
Osnovni namen slovenskega portala za mobilnost raziskovalcev je nuditi uporabne informacije tujim raziskovalcem, ki želijo nadaljevati raziskovalno delo v Sloveniji, kot tudi slovenskim raziskovalcem, ki želijo nadaljevati raziskovalno delo v Evropi. Portal vsebuje praktične informacije povezane z mobilnostjo raziskovalcev kakor tudi štipendije, razpise prostih delovnih mest in druge aktualne novice. Sofinanciran je s strani Evropske Komisije in je povezan z Evropskim portalom za mobilnost raziskovalcev in Evropsko mrežo mobilnostnih centrov – ERA MORE.
linkek
műszaki tudomány
természettudomány
orvostudomány
agrártudomány
társadalomtudomány
bölcsészettudomány
multidiszciplináris
linky
prírodné vedy
lekárske vedy
poľnohospodárske vedy
sociálne vedy
humanistične vede
integrované vedné disiplíny
Central European Centre for Women and Youth in Science is a project funded by the European Commission
under Framework Programme 6 in the Structuring the ERA specific programme.