HOMEPAGE
SITEMAP
Central Europen Centre for Women and Youth in Science
Študije spolov se izvajajo na naslednjih fakultetah slovenia

Institutum studiorum humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, Ljubljana

Kontaktna oseba: Svetlana Slapšak

E-mail: svetlana.slapsak@ish.si

 

Fakulteta za družbene vede (Faculty of Social Sciences), Univerza v Ljubljani

Kontaktna oseba: Prof. Maca Jogan

E-mail: Maca.Jogan@uni-lj.si

 

Filozofska fakulteta (Faculty of Arts), Univerza v Ljubljani

Kontaktna oseba: dr. Eva Bahovec

E-mail: Eva.Bahovec@guest.arnes.si

 

Kontaktna oseba: dr. Milica Antič-Gaber

E-mail: : Milica.Antic@ff.uni-lj.si

Spletna stran: http://www.ff.uni-lj.si/sociologija/english_frame.htm

 

Fakulteta za socialno delo (Faculty of Social Work), Univerza v Ljubljani

Kontaktna oseba: Dr. Darja Zaviršek

E-mail: Darja.Zavirsek@guest.arnes.si

Spletna stran: http://www.vssd.uni-lj.si/SODELAVCI/ZAVIRSEK.HTML

 

Pedagoška fakulteta (Faculty of Pedagogics), Univerza v Mariboru

Kontaktna oseba: Prof. Jana Bezenšek

E-mail: Jana.Bezensek@uni-mb.si

Spletna stran: http://www.pfmb.uni-mb.si/programi/soc/uvod.html

 

Fakulteta za humanistične študije Koper, Univerza na Primorskem

Spletna stran: http://www.fhs-kp.si/izvori/4-2.htm

 

 

linkek
műszaki tudomány
természettudomány
orvostudomány
agrártudomány
társadalomtudomány
bölcsészettudomány
multidiszciplináris
linky
prírodné vedy
lekárske vedy
požnohospodárske vedy
sociálne vedy
humanistične vede
integrované vedné disiplíny
Central European Centre for Women and Youth in Science is a project funded by the European Commission
under Framework Programme 6 in the Structuring the ERA specific programme.